QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI)

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) เขตสุขภาพที่ 06

#จังหวัดBAร้อยละ
1จันทบุรี60,4516,76511.19
2ฉะเชิงเทรา122,49914,82912.11
3ชลบุรี214,72638,38817.88
4ตราด29,4172,9309.96
5ปราจีนบุรี87,06510,66512.25
6ระยอง101,91612,67712.44
7สมุทรปราการ140,37426,70519.02
8สระแก้ว77,3867,97910.31
  833,834120,93813.15
2 กรกฎาคม 2565 02:47 น. (Process Time: 0.04 Sec.) 7,128

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by