QOF64 ส่วนกลาง 04 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

QOF64 ส่วนกลาง 04 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี เขตสุขภาพที่ 06

#จังหวัดBAร้อยละ
1ฉะเชิงเทรา71,31852,72873.93
2ระยอง79,63654,00867.82
3ตราด26,44816,36861.89
4จันทบุรี72,53444,15960.88
5สมุทรปราการ96,58656,33158.32
6สระแก้ว63,79130,45547.74
7ปราจีนบุรี50,13523,02745.93
8ชลบุรี151,87646,13230.37
  612,324323,20855.86
5 ธันวาคม 2564 06:05 น. (Process Time: 0.05 Sec.) 10,736

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by