QOF64 ส่วนกลาง 04 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

QOF64 ส่วนกลาง 04 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี เขตสุขภาพที่ 06

#จังหวัดBAร้อยละ
1ฉะเชิงเทรา71,97553,02373.67
2ระยอง79,63654,00867.82
3จันทบุรี72,53444,15960.88
4ตราด27,37216,57660.56
5สมุทรปราการ96,58656,33158.32
6สระแก้ว63,79130,45547.74
7ปราจีนบุรี50,13523,02745.93
8ชลบุรี151,87646,13230.37
  613,905323,71155.66
21 พฤษภาคม 2565 16:19 น. (Process Time: 0.07 Sec.) 11,465

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by