ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ดี

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ดี เขตสุขภาพที่ 06

#จังหวัดจำนวนผู้ป่วยได้รับการตรวจควบคุมได้ดีร้อยละ
1จันทบุรี20,20215,9007,05034.90
2สระแก้ว18,63414,0996,29233.77
3ตราด6,9895,3362,31033.05
4สมุทรปราการ38,53126,68312,59032.68
5ระยอง24,06416,9957,84032.58
6ชลบุรี46,48332,22915,08532.45
7ฉะเชิงเทรา90,81957,45226,37829.04
8ปราจีนบุรี17,51911,6404,77827.27
  263,241180,33482,3230.00
10 ธันวาคม 2566 20:41 น. (Process Time: 0.05 Sec.) 5,533

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by