QOF63 03 ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

QOF63 03 ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ เขตสุขภาพที่ 06

#จังหวัดBAratio
1สระแก้ว3,0441,14437.58
2สมุทรปราการ2,7461,06838.89
3ระยอง3,2382,19967.91
4ปราจีนบุรี1,62866640.91
5ตราด1,16453946.31
6ชลบุรี5,0181,73734.62
7ฉะเชิงเทรา2,7171,16242.77
8จันทบุรี3,4501,63447.36
  23,00510,14944.54
6 ธันวาคม 2566 01:33 น. (Process Time: 0.04 Sec.) 22,534

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by