QOF62 04 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

QOF62 04 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี เขตสุขภาพที่ 06

#จังหวัดBAratio
1ชลบุรี262,58140,43815.40
2สมุทรปราการ159,05446,76529.40
3ระยอง149,20144,21229.63
4ฉะเชิงเทรา113,87251,00344.79
5จันทบุรี113,64641,85636.83
6สระแก้ว103,17634,18333.13
7ปราจีนบุรี80,12627,77734.67
8ตราด45,34218,94541.78
  1,026,998305,17933.20
28 กันยายน 2566 17:04 น. (Process Time: 0.03 Sec.) 3,901

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by