DMHT 15 อัตราพบภาวะแทรกซ้อนทางไตในรอบ 12 เดือนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

DMHT 15 อัตราพบภาวะแทรกซ้อนทางไตในรอบ 12 เดือนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เขตสุขภาพที่ 06

#จังหวัดBAร้อยละ
1ฉะเชิงเทรา14,8423,01720.33
2ระยอง7,5242,25329.94
3ชลบุรี17,8122,24312.59
4สมุทรปราการ13,4342,19716.35
5สระแก้ว9,9181,70917.23
6จันทบุรี11,7381,47912.60
7ปราจีนบุรี5,71674513.03
8ตราด4,7544469.38
  85,73814,0890.00
25 กันยายน 2566 01:23 น. (Process Time: 0.04 Sec.) 4,198

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by