QOF61 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI)

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

QOF61 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) เขตสุขภาพที่ 06

#จังหวัดBAratio
1ตราด60,98510,02416.44
2จันทบุรี130,86224,67618.86
3สระแก้ว180,88932,20317.80
4ปราจีนบุรี194,87639,49920.27
5ฉะเชิงเทรา251,76688,63035.20
6ระยอง216,03494,04943.53
7สมุทรปราการ300,433166,75055.50
8ชลบุรี420,508179,78842.75
  1,756,353635,61931.29
6 ธันวาคม 2566 03:05 น. (Process Time: 0.04 Sec.) 5,099

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by