QOF61 04 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

QOF61 04 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี เขตสุขภาพที่ 06

#จังหวัดBAratio
1ชลบุรี245,18134,61414.12
2สมุทรปราการ160,24337,85123.62
3ระยอง134,88539,39329.20
4ปราจีนบุรี78,32623,83230.43
5สระแก้ว103,24431,52130.53
6จันทบุรี112,74437,35833.14
7ฉะเชิงเทรา118,44644,25937.37
8ตราด45,99717,32837.67
  999,066266,15629.51
4 ธันวาคม 2566 23:10 น. (Process Time: 0.06 Sec.) 5,704

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by