QOF60 03 ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

QOF60 03 ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) เขตสุขภาพที่ 06

#จังหวัดBARATIO
1จันทบุรี3,6731,56342.55
2ตราด3,7511,42237.91
3ฉะเชิงเทรา3,5831,28235.78
4ระยอง4,6851,66435.52
5สระแก้ว4,0231,41835.25
6สมุทรปราการ4,1061,33232.44
7ปราจีนบุรี2,11268232.29
8ชลบุรี5,9891,90031.72
  31,92211,2630.00
6 ธันวาคม 2566 05:08 น. (Process Time: 0.07 Sec.) 4,041

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by