DMHT 15 อัตราพบภาวะแทรกซ้อนทางไตในรอบ 12 เดือนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

DMHT 15 อัตราพบภาวะแทรกซ้อนทางไตในรอบ 12 เดือนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เขตสุขภาพที่ 06

#จังหวัดBAร้อยละ
1ตราด4,7544469.38
2ชลบุรี17,8122,24312.59
3จันทบุรี11,7381,47912.60
4ปราจีนบุรี5,71674513.03
5สมุทรปราการ13,4342,19716.35
6สระแก้ว9,9181,70917.23
7ฉะเชิงเทรา14,8423,01720.33
8ระยอง7,5242,25329.94
  85,73814,0890.00
5 ธันวาคม 2566 00:38 น. (Process Time: 0.04 Sec.) 4,360

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by