รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 153 ผลลัพธ์

รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน ทุกจังหวัด

#รหัสพื้นที่รหัสสถานบริการชื่่อหมู่บ้านชื่อตำบลชื่ออำเภอชื่อจังหวัดzone
12204100602066มะรุมคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
22207020514888เตาถ่านทุ่งขนานสอยดาวจันทบุรี06
32207051002092สะตอนเหนือสะตอนสอยดาวจันทบุรี06
42204040402061คลองบอนหนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
52204090102064เนินดินแดงเทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
62204090702064หนองกกเทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
72204100102066คลองบอนคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
82204100402066คลองใหญ่คลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
92204100702066นาคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
102207021002087คลองเม่นทุ่งขนานสอยดาวจันทบุรี06
112204040502062ซับตาเมาหนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
122204090402065แหลมเทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
132204090802061บ้านแหลมใหม่เทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
142204100202066เสียมจับคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
152204100502066ป่าวิไลคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
162207020214888ซับตารีทุ่งขนานสอยดาวจันทบุรี06
172207050502093สวนส้มสะตอนสอยดาวจันทบุรี06
182204041002062ซับมงคลหนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
192204090502065บึงชนังบนเทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
202204100002066คลองใหญ่คลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
        
1 ตุลาคม 2566 19:42 น. (Process Time: 0.04 Sec.) 98,522

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by