รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน

แสดง 141 ถึง 153 จาก 153 ผลลัพธ์

รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน ทุกจังหวัด

#รหัสพื้นที่รหัสสถานบริการชื่่อหมู่บ้านชื่อตำบลชื่ออำเภอชื่อจังหวัดzone
1412708010102521โคกสูงโคกสูงโคกสูงสระแก้ว06
1422706040502503ผักกาดฮองคลองน้ำใสอรัญประเทศสระแก้ว06
1432708010602521ดอนหลุมโคกสูงโคกสูงสระแก้ว06
1442706040802503ใหม่ปากฮ่องคลองน้ำใสอรัญประเทศสระแก้ว06
1452708030502527หนองมั่งหนองแวงโคกสูงสระแก้ว06
1462706050102504ท่าข้ามท่าข้ามอรัญประเทศสระแก้ว06
1472708040302528หนองจานโนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว06
1482706050402504โคกสะแบงท่าข้ามอรัญประเทศสระแก้ว06
1492708040602529ศิลารัตน์พัฒนาโนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว06
1502702050302457เขาตาง๊อกคลองไก่เถื่อนคลองหาดสระแก้ว06
1512706060410208หนองหญ้าปล้องป่าไร่อรัญประเทศสระแก้ว06
1522703010110867ตาพระยาตาพระยาตาพระยาสระแก้ว06
1532706060802505ป่าไร่ใหม่ป่าไร่อรัญประเทศสระแก้ว06
        
1 ตุลาคม 2566 17:46 น. (Process Time: 0.04 Sec.) 98,507

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by