รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน

แสดง 41 ถึง 60 จาก 153 ผลลัพธ์

รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน ทุกจังหวัด

#รหัสพื้นที่รหัสสถานบริการชื่่อหมู่บ้านชื่อตำบลชื่ออำเภอชื่อจังหวัดzone
412301110102130จันทิท่ากุ่มเมืองตราดตราด06
422302010710845สวนมะพร้าวคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด06
432301110402131ทุ่งไก่ดักท่ากุ่มเมืองตราดตราด06
442302020102136ไม้รูดไม้รูดคลองใหญ่ตราด06
452301110702130คลองขัดท่ากุ่มเมืองตราดตราด06
462302020402136คลองมะนาวไม้รูดคลองใหญ่ตราด06
472301120202132หัวหนองตะกางเมืองตราดตราด06
482302030102138คลองมะขามหาดเล็กคลองใหญ่ตราด06
492301120502132หนองยางตะกางเมืองตราดตราด06
502302030402139หาดเล็กหาดเล็กคลองใหญ่ตราด06
512301130202133นาเกลือชำรากเมืองตราดตราด06
522304010202156ปะอาบ่อพลอยบ่อไร่ตราด06
532301130502133หนองยางชำรากเมืองตราดตราด06
542304030102161ด่านชุมพลด่านชุมพลบ่อไร่ตราด06
552301140302134สองห้องแหลมกลัดเมืองตราดตราด06
562304030702162ทับทิมสยาม 01ด่านชุมพลบ่อไร่ตราด06
572301140602135คลองสนแหลมกลัดเมืองตราดตราด06
582304040502164มะอึกแรดหนองบอนบ่อไร่ตราด06
592301140902135คลองม่วงแหลมกลัดเมืองตราดตราด06
602302010210845คลองใหญ่คลองใหญ่คลองใหญ่ตราด06
        
1 ตุลาคม 2566 19:24 น. (Process Time: 0.04 Sec.) 98,519

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by