รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 153 ผลลัพธ์

รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน ทุกจังหวัด

#รหัสพื้นที่รหัสสถานบริการชื่่อหมู่บ้านชื่อตำบลชื่ออำเภอชื่อจังหวัดzone
12204041002062ซับมงคลหนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
22204090502065บึงชนังบนเทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
32204100002066คลองใหญ่คลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
42204100302066ผักกาดคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
52204100602066มะรุมคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
62207020514888เตาถ่านทุ่งขนานสอยดาวจันทบุรี06
72207051002092สะตอนเหนือสะตอนสอยดาวจันทบุรี06
82204040402061คลองบอนหนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
92204090102064เนินดินแดงเทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
102204090702064หนองกกเทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
112204100102066คลองบอนคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
122204100402066คลองใหญ่คลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
132204100702066นาคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
142207021002087คลองเม่นทุ่งขนานสอยดาวจันทบุรี06
152204040502062ซับตาเมาหนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
162204090402065แหลมเทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
172204090802061บ้านแหลมใหม่เทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
182204100202066เสียมจับคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
192204100502066ป่าวิไลคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
202207020214888ซับตารีทุ่งขนานสอยดาวจันทบุรี06
        
27 มกราคม 2566 17:31 น. (Process Time: 0.04 Sec.) 75,820

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by