รายงานแรงงานต่างด้าวมารับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในเขตพื้นที่สาธารณสุขชายทะเล

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

รายงานแรงงานต่างด้าวมารับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในเขตพื้นที่สาธารณสุขชายทะเล ทุกจังหวัด ปีงบประมาณ 2564

#จังหวัดIDรหัสสถานบริการีรหัสพื้นที่สัญชาติปีงบประมาณรวมต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1ตราด0211823010404256405700211823010404กัมพูชา256429315212516000000000
2ตราด0212123010602256425710212123010602กัมพูชา (ผู้หลบหนีเข้าเมือง)25643111000000000
3ตราด0218023070201256412600218023070201บริติช (อังกฤษ, สก็อตแลนด์)25641100000000000
4ตราด0216923050302256408810216923050302ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า25641100000000000
5ตราด0213323011304256404800213323011304พม่า256415681000000000
6ตราด0217123050701256426550217123050701พม่า(แรงงาน)25642200000000000
7ตราด0213323011304256420850213323011304มอญ25644400000000000
8ตราด0213323011304256405600213323011304ลาว25644220000000000
9ตราด1381623070102256400701381623070102สวีเดน25641100000000000
10ตราด1381623070102256403001381623070102แคนาดา25641100000000000
11ตราด0217123050701256409800217123050701ไม่ได้สัญชาติไทย25646420000000000
       33117513818000000000
23 กันยายน 2564 01:42 น. (Process Time: 0.25 Sec.) 17,829

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by