เขตการปกครอง หลังคาเรือน ประชากร

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

เขตการปกครอง หลังคาเรือน ประชากร เขตสุขภาพที่ 06 ปี พ.ศ. 2566

#จังหวัดปีตำบลหมู่บ้านชุมชนหลังคาเรือนเทศบาลอบต.พื้นที่ (ตร.กม.)
1สมุทรปราการ25571007982961,163,97636602,008.20
2ฉะเชิงเทรา255793892222256,00034745,350.99
3ชลบุรี255792682307171,99346514,682.85
4จันทบุรี2557767280047340.00
5ระยอง25575844171390,73730373,551.80
6สระแก้ว255758731107161,03214517,195.92
7ตราด255738261097,10314292,819.00
8ปราจีนบุรี25570000000.00
   5154,5331,0032,240,84122133625,608.76
22 กันยายน 2566 19:47 น. (Process Time: 0.03 Sec.) 22,393

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by