เขตการปกครอง หลังคาเรือน ประชากร

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

เขตการปกครอง หลังคาเรือน ประชากร เขตสุขภาพที่ 06 ปี พ.ศ. 2567

#จังหวัดปีตำบลหมู่บ้านชุมชนหลังคาเรือนเทศบาลอบต.พื้นที่ (ตร.กม.)
1จันทบุรี2557767280047340.00
2ฉะเชิงเทรา255793892222256,00034745,350.99
3ชลบุรี255792682307171,99346514,682.85
4ตราด255738261097,10314292,819.00
5ปราจีนบุรี25570000000.00
6ระยอง25575844171390,73730373,551.80
7สมุทรปราการ25571007982961,163,97636602,008.20
8สระแก้ว255758731107161,03214517,195.92
   5154,5331,0032,240,84122133625,608.76
6 ธันวาคม 2566 06:10 น. (Process Time: 0.04 Sec.) 24,150

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by