อัตราป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) ย้อนหลัง 5 ปี

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

อัตราป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) ย้อนหลัง 5 ปี เขตสุขภาพที่ 06

2555 2556 2557 2558 2559
#จังหวัดจำนวนป่วยจำนวนตายอัตราป่วยตายจำนวนป่วยจำนวนตายอัตราป่วยตายจำนวนป่วยจำนวนตายอัตราป่วยตายจำนวนป่วยจำนวนตายอัตราป่วยตายจำนวนป่วยจำนวนตายอัตราป่วยตาย
1จันทบุรี3,4451805.223,8751764.543,422100.2900-00-
2ฉะเชิงเทรา5,2672925.545,2103436.583,894461.1800-00-
3ชลบุรี7,3733004.077,5093064.087,9563774.747,6861481.9300-
4ตราด1,4481137.801,5571086.941,8121065.852,3841225.121,832261.42
5ปราจีนบุรี3,513621.7600-00-00-00-
6ระยอง4,7013076.534,8112404.994,6861713.6500-00-
7สมุทรปราการ6,6301492.256,038801.3200-00-00-
8สระแก้ว2,4681335.392,7181304.782,7621575.683,6063078.513,5991433.97
  34,8451,5364.8231,7181,3834.1524,5328672.6713,6765771.955,4311690.67
9 ธันวาคม 2564 12:22 น. (Process Time: 0.47 Sec.) 19,445

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

Powered by