ร้อยละผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

ร้อยละผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

5 มิถุนายน 2566 19:21 น. (Process Time: 0.08 Sec.) 28,973

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by