ร้อยละผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

ร้อยละผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

24 มีนาคม 2566 10:48 น. (Process Time: 0.07 Sec.) 27,526

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by