ร้อยละผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

ร้อยละผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

5 มิถุนายน 2566 19:27 น. (Process Time: 0.09 Sec.) 28,974

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by