ร้อยละผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

ร้อยละผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567

7 ธันวาคม 2566 19:33 น. (Process Time: 0.12 Sec.) 35,411

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by