ร้อยละผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

ร้อยละผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

22 กันยายน 2566 01:44 น. (Process Time: 0.08 Sec.) 31,621

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by