ร้อยละผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

ร้อยละผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

28 กันยายน 2566 09:03 น. (Process Time: 0.08 Sec.) 31,877

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by