ร้อยละผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

ร้อยละผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567

1 ตุลาคม 2566 16:16 น. (Process Time: 0.07 Sec.) 32,172

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by