ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

3 ตุลาคม 2565 10:58 น. (Process Time: 6.26 Sec.) 3,709

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by