ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2565

2 กรกฎาคม 2565 16:18 น. (Process Time: 0.05 Sec.) 5,187

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by