ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2565

25 พฤษภาคม 2565 19:15 น. (Process Time: 0.04 Sec.) 5,031

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by