ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2565

9 ธันวาคม 2564 10:31 น. (Process Time: 0.04 Sec.) 4,352

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by