อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน CKD ในผู้ป่วย DM, HT

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน CKD ในผู้ป่วย DM, HT เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
#จังหวัดBA%A%A%A%A%
1จันทบุรี-----------
2ระยอง-----------
3ชลบุรี-----------
4สมุทรปราการ-----------
5สระแก้ว-----------
6ปราจีนบุรี-----------
7ฉะเชิงเทรา-----------
8ตราด-----------
  000.0000.0000.0000.0000.00
2 ตุลาคม 2566 08:13 น. (Process Time: 0.06 Sec.) 41,780

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by