ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(18,30ด)

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(18,30ด) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567

รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
#จังหวัดBA%BABABABA
1สระแก้ว-----------
2สมุทรปราการ-----------
3ชลบุรี-----------
4ระยอง-----------
5จันทบุรี-----------
6ตราด-----------
7ฉะเชิงเทรา-----------
8ปราจีนบุรี-----------
  000.0000000000
4 ตุลาคม 2566 17:06 น. (Process Time: 0.05 Sec.) 35,715

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by