ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(18,30ด)

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(18,30ด) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
#จังหวัดBA%BABABABA
1ฉะเชิงเทรา-----------
2ปราจีนบุรี-----------
3สระแก้ว-----------
4สมุทรปราการ-----------
5ชลบุรี-----------
6ระยอง-----------
7จันทบุรี-----------
8ตราด-----------
  000.0000000000
28 พฤษภาคม 2566 15:45 น. (Process Time: 0.05 Sec.) 32,813

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by