อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UCคนต่อวัน)

ทั้งหมด 100 ผลลัพธ์

อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UCคนต่อวัน) ทุกสถานบริการ ปีงบประมาณ 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
#หน่วยบริการจำนวนเตียงตามกรอบ สนย.จำนวนเตียงตาม รพ.มีจริงคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอน
110963 รพ.ทรายมูล--------------------------
210964 รพ.กุดชุม--------------------------
310965 รพ.คำเขื่อนแก้ว--------------------------
410966 รพ.ป่าติ้ว--------------------------
510967 รพ.มหาชนะชัย--------------------------
610968 รพ.ค้อวัง--------------------------
710969 รพ.ไทยเจริญ--------------------------
810970 รพ.บ้านเขว้า--------------------------
910971 รพ.คอนสวรรค์--------------------------
1010972 รพ.เกษตรสมบูรณ์--------------------------
1110973 รพ.หนองบัวแดง--------------------------
1210974 รพ.จัตุรัส--------------------------
1310975 รพ.บำเหน็จณรงค์--------------------------
1410976 รพ.หนองบัวระเหว--------------------------
1510977 รพ.เทพสถิต--------------------------
1610978 รพ.ภูเขียว--------------------------
1710979 รพ.บ้านแท่น--------------------------
1810980 รพ.แก้งคร้อ--------------------------
1910981 รพ.คอนสาร--------------------------
2010982 รพ.ภักดีชุมพล--------------------------
2110983 รพ.เนินสง่า--------------------------
2210985 รพ.ชานุมาน--------------------------
2310986 รพ.ปทุมราชวงศา--------------------------
2410987 รพ.พนา--------------------------
2510988 รพ.เสนางคนิคม--------------------------
2610989 รพ.หัวตะพาน--------------------------
2710990 รพ.ลืออำนาจ--------------------------
2810991 รพ.นากลาง--------------------------
2910992 รพ.โนนสัง--------------------------
3010993 รพ.ศรีบุญเรือง--------------------------
3110994 รพ.สุวรรณคูหา--------------------------
3210995 รพ.บ้านฝาง--------------------------
3310996 รพ.พระยืน--------------------------
3410997 รพ.หนองเรือ--------------------------
3510998 รพ.ชุมแพ--------------------------
3610999 รพ.สีชมพู--------------------------
3711000 รพ.น้ำพอง--------------------------
3811001 รพ.อุบลรัตน์--------------------------
3911002 รพ.บ้านไผ่--------------------------
4011003 รพ.เปือยน้อย--------------------------
4111004 รพ.พล--------------------------
4211005 รพ.แวงใหญ่--------------------------
4311006 รพ.แวงน้อย--------------------------
4411007 รพ.หนองสองห้อง--------------------------
4511008 รพ.ภูเวียง--------------------------
4611009 รพ.มัญจาคีรี--------------------------
4711010 รพ.ชนบท--------------------------
4811011 รพ.เขาสวนกวาง--------------------------
4911012 รพ.ภูผาม่าน--------------------------
5011013 รพ.กุดจับ--------------------------
5111014 รพ.หนองวัวซอ--------------------------
5211015 รพ.กุมภวาปี--------------------------
5311016 รพ.ห้วยเกิ้ง--------------------------
5411017 รพ.โนนสะอาด--------------------------
5511018 รพ.หนองหาน--------------------------
5611019 รพ.ทุ่งฝน--------------------------
5711020 รพ.ไชยวาน--------------------------
5811021 รพ.ศรีธาตุ--------------------------
5911022 รพ.วังสามหมอ--------------------------
6011023 รพ.บ้านผือ--------------------------
6111024 รพ.น้ำโสม--------------------------
6211025 รพ.เพ็ญ--------------------------
6311026 รพ.สร้างคอม--------------------------
6411027 รพ.หนองแสง--------------------------
6511028 รพ.นายูง--------------------------
6611029 รพ.พิบูลย์รักษ์--------------------------
6711030 รพ.นาด้วง--------------------------
6811031 รพ.เชียงคาน--------------------------
6911032 รพ.ปากชม--------------------------
7011033 รพ.นาแห้ว--------------------------
7111034 รพ.ภูเรือ--------------------------
7211035 รพ.ท่าลี่--------------------------
7311036 รพ.วังสะพุง--------------------------
7411037 รพ.ภูกระดึง--------------------------
7511038 รพ.ภูหลวง--------------------------
7611039 รพ.ผาขาว--------------------------
7711040 รพ.บึงกาฬ--------------------------
7811041 รพ.พรเจริญ--------------------------
7911042 รพ.โพนพิสัย--------------------------
8011043 รพ.โซ่พิสัย--------------------------
8111044 รพ.ศรีเชียงใหม่--------------------------
8211045 รพ.สังคม--------------------------
8311046 รพ.เซกา--------------------------
8411047 รพ.ปากคาด--------------------------
8511048 รพ.บึงโขงหลง--------------------------
8611049 รพ.ศรีวิไล--------------------------
8711050 รพ.บุ่งคล้า--------------------------
8811051 รพ.แกดำ--------------------------
8911052 รพ.โกสุมพิสัย--------------------------
9011053 รพ.กันทรวิชัย--------------------------
9111054 รพ.เชียงยืน--------------------------
9211055 รพ.บรบือ--------------------------
9311056 รพ.นาเชือก--------------------------
9411057 รพ.พยัคฆภูมิพิสัย--------------------------
9511058 รพ.วาปีปทุม--------------------------
9611059 รพ.นาดูน--------------------------
9711060 รพ.ยางสีสุราช--------------------------
9811061 รพ.เกษตรวิสัย--------------------------
9911062 รพ.ปทุมรัตต์--------------------------
10011063 รพ.จตุรพักตรพิมาน--------------------------
  00000000000000000000000000
28 พฤษภาคม 2566 16:51 น. (Process Time: 0.12 Sec.) 482,157

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by