อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UCคนต่อวัน)

ทั้งหมด 100 ผลลัพธ์

อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UCคนต่อวัน) ทุกสถานบริการ ปีงบประมาณ 2567

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
#หน่วยบริการจำนวนเตียงตามกรอบ สนย.จำนวนเตียงตาม รพ.มีจริงคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอน
111368 รพ.เคียนซา--------------------------
211369 รพ.พระแสง--------------------------
311370 รพ.พุนพิน--------------------------
411371 รพ.ชัยบุรี--------------------------
511372 รพ.กะเปอร์--------------------------
611373 รพ.กระบุรี--------------------------
711374 รพ.สุขสำราญ--------------------------
811375 รพ.ปากน้ำชุมพร--------------------------
911376 รพ.ท่าแซะ--------------------------
1011377 รพ.ปะทิว--------------------------
1111378 รพ.มาบอำมฤต--------------------------
1211379 รพ.หลังสวน--------------------------
1311380 รพ.ปากน้ำหลังสวน--------------------------
1411381 รพ.ละแม--------------------------
1511382 รพ.พะโต๊ะ--------------------------
1611383 รพ.สวี--------------------------
1711385 รพ.ทุ่งตะโก--------------------------
1811386 รพ.สทิงพระ--------------------------
1911387 รพ.จะนะ--------------------------
2011388 รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี--------------------------
2111390 รพ.เทพา--------------------------
2211391 รพ.สะบ้าย้อย--------------------------
2311392 รพ.ระโนด--------------------------
2411393 รพ.กระแสสินธุ์--------------------------
2511394 รพ.รัตภูมิ--------------------------
2611395 รพ.สะเดา--------------------------
2711396 รพ.นาหม่อม--------------------------
2811397 รพ.ควนเนียง--------------------------
2911398 รพ.ปาดังเบซาร์--------------------------
3011399 รพ.บางกล่ำ--------------------------
3111400 รพ.สิงหนคร--------------------------
3211401 รพ.คลองหอยโข่ง--------------------------
3311402 รพ.ควนโดน--------------------------
3411403 รพ.ควนกาหลง--------------------------
3511404 รพ.ท่าแพ--------------------------
3611405 รพ.ละงู--------------------------
3711406 รพ.ทุ่งหว้า--------------------------
3811407 รพ.กันตัง--------------------------
3911408 รพ.ย่านตาขาว--------------------------
4011409 รพ.ปะเหลียน--------------------------
4111410 รพ.สิเกา--------------------------
4211411 รพ.ห้วยยอด--------------------------
4311412 รพ.วังวิเศษ--------------------------
4411413 รพ.นาโยง--------------------------
4511414 รพ.กงหรา--------------------------
4611415 รพ.เขาชัยสน--------------------------
4711416 รพ.ตะโหมด--------------------------
4811417 รพ.ควนขนุน--------------------------
4911418 รพ.ปากพะยูน--------------------------
5011419 รพ.ศรีบรรพต--------------------------
5111420 รพ.ป่าบอน--------------------------
5211421 รพ.บางแก้ว--------------------------
5311422 รพ.ป่าพะยอม--------------------------
5411423 รพ.โคกโพธิ์--------------------------
5511424 รพ.หนองจิก--------------------------
5611425 รพ.ปะนาเระ--------------------------
5711426 รพ.มายอ--------------------------
5811427 รพ.ทุ่งยางแดง--------------------------
5911428 รพ.ไม้แก่น--------------------------
6011429 รพ.ยะหริ่ง--------------------------
6111430 รพ.ยะรัง--------------------------
6211431 รพ.แม่ลาน--------------------------
6311432 รพ.บันนังสตา--------------------------
6411433 รพ.ธารโต--------------------------
6511434 รพ.รามัน--------------------------
6611435 รพ.ตากใบ--------------------------
6711436 รพ.บาเจาะ--------------------------
6811437 รพ.ระแงะ--------------------------
6911438 รพ.รือเสาะ--------------------------
7011439 รพ.ศรีสาคร--------------------------
7111440 รพ.แว้ง--------------------------
7211441 รพ.สุคิริน--------------------------
7311442 รพ.สุไหงปาดี--------------------------
7411443 รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม--------------------------
7511444 รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา--------------------------
7611445 รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน--------------------------
7711446 รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง--------------------------
7811447 รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย--------------------------
7911448 รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ--------------------------
8011449 รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์--------------------------
8111450 รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน--------------------------
8211451 รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม--------------------------
8311452 รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย--------------------------
8411453 รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว--------------------------
8511454 รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ--------------------------
8611455 รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย--------------------------
8711456 รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน--------------------------
8811457 รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า--------------------------
8911458 รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง--------------------------
9011459 รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ--------------------------
9111460 รพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี--------------------------
9211461 รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา--------------------------
9311464 รพ.กะพ้อ--------------------------
9411602 รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง--------------------------
9511608 รพ.ลำทะเมนชัย--------------------------
9611619 รพ.เฉลิมพระเกียรติ--------------------------
9711625 รพ.เฉลิมพระเกียรติ--------------------------
9811631 รพ.วชิรบารมี--------------------------
9911643 รพ.ดอยหล่อ--------------------------
10011654 รพ.วิภาวดี--------------------------
  00000000000000000000000000
8 ธันวาคม 2566 02:16 น. (Process Time: 0.14 Sec.) 656,035

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by