อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UCคนต่อวัน)

ทั้งหมด 100 ผลลัพธ์

อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UCคนต่อวัน) ทุกสถานบริการ ปีงบประมาณ 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
#หน่วยบริการจำนวนเตียงตามกรอบ สนย.จำนวนเตียงตาม รพ.มีจริงคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอน
111064 รพ.ธวัชบุรี--------------------------
211065 รพ.พนมไพร--------------------------
311066 รพ.โพนทอง--------------------------
411067 รพ.โพธิ์ชัย--------------------------
511068 รพ.หนองพอก--------------------------
611069 รพ.เสลภูมิ--------------------------
711070 รพ.สุวรรณภูมิ--------------------------
811071 รพ.เมืองสรวง--------------------------
911072 รพ.โพนทราย--------------------------
1011073 รพ.อาจสามารถ--------------------------
1111074 รพ.เมยวดี--------------------------
1211075 รพ.ศรีสมเด็จ--------------------------
1311076 รพ.จังหาร--------------------------
1411077 รพ.นามน--------------------------
1511078 รพ.กมลาไสย--------------------------
1611079 รพ.ร่องคำ--------------------------
1711080 รพ.เขาวง--------------------------
1811081 รพ.ยางตลาด--------------------------
1911082 รพ.ห้วยเม็ก--------------------------
2011083 รพ.สหัสขันธ์--------------------------
2111084 รพ.คำม่วง--------------------------
2211085 รพ.ท่าคันโท--------------------------
2311086 รพ.หนองกุงศรี--------------------------
2411087 รพ.สมเด็จ--------------------------
2511088 รพ.ห้วยผึ้ง--------------------------
2611089 รพ.กุสุมาลย์--------------------------
2711090 รพ.กุดบาก--------------------------
2811091 รพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร--------------------------
2911092 รพ.พังโคน--------------------------
3011093 รพ.วาริชภูมิ--------------------------
3111094 รพ.นิคมน้ำอูน--------------------------
3211095 รพ.วานรนิวาส--------------------------
3311096 รพ.คำตากล้า--------------------------
3411097 รพ.บ้านม่วง--------------------------
3511098 รพ.อากาศอำนวย--------------------------
3611099 รพ.ส่องดาว--------------------------
3711100 รพ.เต่างอย--------------------------
3811101 รพ.โคกศรีสุพรรณ--------------------------
3911102 รพ.เจริญศิลป์--------------------------
4011103 รพ.โพนนาแก้ว--------------------------
4111104 รพ.ปลาปาก--------------------------
4211105 รพ.ท่าอุเทน--------------------------
4311106 รพ.บ้านแพง--------------------------
4411107 รพ.นาทม--------------------------
4511108 รพ.เรณูนคร--------------------------
4611109 รพ.นาแก--------------------------
4711110 รพ.ศรีสงคราม--------------------------
48