รายงานการตายตาม 298 กลุ่มโรค(hospital base)

รายงานการตายตาม 298 กลุ่มโรค(hospital base) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

#
ไม่พบผลลัพธ์
 
25 กันยายน 2566 04:45 น. (Process Time: 0.29 Sec.) 10,157

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by