รายงานการตายตาม 298 กลุ่มโรค(hospital base)

รายงานการตายตาม 298 กลุ่มโรค(hospital base) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2565

#
ไม่พบผลลัพธ์
 
9 ธันวาคม 2564 11:00 น. (Process Time: 0.34 Sec.) 9,120

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by