รายงานการตายตาม 298 กลุ่มโรค(hospital base)

รายงานการตายตาม 298 กลุ่มโรค(hospital base) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

#
ไม่พบผลลัพธ์
 
4 ธันวาคม 2565 15:09 น. (Process Time: 0.31 Sec.) 9,575

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by