สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน ตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน ตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

#
ไม่พบผลลัพธ์
 
25 มีนาคม 2566 02:36 น. (Process Time: 17.26 Sec.) 7,337

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by