สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน ตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน ตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

#
ไม่พบผลลัพธ์
 
3 ตุลาคม 2565 12:32 น. (Process Time: 16.96 Sec.) 7,121

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by