ร้อยละของเด็กอายุครบ 5 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP, OPV5 รายไตรมาส

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ร้อยละของเด็กอายุครบ 5 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP, OPV5 รายไตรมาส เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

รวมทั้งปี ไตรมาศ 1 ไตรมาศ 2 ไตรมาศ 3 ไตรมาศ 4
#จังหวัด(B)(A) DTP5(%) DTP5(A) OPV5(%) OPV5AVG(B) Q#1(A) DTP5(%) DTP5(A) OPV5(%) OPV5(B) Q#2(A) DTP5(%) DTP5(A) OPV5(%) OPV5(B) Q#3(A) DTP5(%) DTP5(A) OPV5(%) OPV5(B) Q#4(A) DTP5(%) DTP5(A) OPV5(%) OPV5
1จันทบุรี--------------------------
2ตราด--------------------------
3ฉะเชิงเทรา--------------------------
4ปราจีนบุรี--------------------------
5สมุทรปราการ--------------------------
6สระแก้ว--------------------------
7ชลบุรี--------------------------
8ระยอง--------------------------
  000.0000.000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.00
28 กันยายน 2566 09:01 น. (Process Time: 0.41 Sec.) 58,933

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by