ร้อยละของเด็กอายุครบ 5 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP, OPV5 รายไตรมาส

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

ร้อยละของเด็กอายุครบ 5 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP, OPV5 รายไตรมาส เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567

รวมทั้งปี ไตรมาศ 1 ไตรมาศ 2 ไตรมาศ 3 ไตรมาศ 4
#จังหวัด(B)(A) DTP5(%) DTP5(A) OPV5(%) OPV5AVG(B) Q#1(A) DTP5(%) DTP5(A) OPV5(%) OPV5(B) Q#2(A) DTP5(%) DTP5(A) OPV5(%) OPV5(B) Q#3(A) DTP5(%) DTP5(A) OPV5(%) OPV5(B) Q#4(A) DTP5(%) DTP5(A) OPV5(%) OPV5
1ตราด--------------------------
2ฉะเชิงเทรา--------------------------
3ปราจีนบุรี--------------------------
4สมุทรปราการ--------------------------
5สระแก้ว--------------------------
6ชลบุรี--------------------------
7ระยอง--------------------------
8จันทบุรี--------------------------
  000.0000.000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.00
3 ธันวาคม 2566 20:32 น. (Process Time: 0.48 Sec.) 62,597

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by