ร้อยละของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE, MMR2 รายไตรมาส

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

ร้อยละของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE, MMR2 รายไตรมาส เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

รวมทั้งปี ไตรมาศ 1 ไตรมาศ 2 ไตรมาศ 3 ไตรมาศ 4
#จังหวัด(B)(A) JE(%) JE(A) MMR2(%) MMR2AVG(B) Q#1(A) JE(%) JE(A) MMR2(%) MMR2(B) Q#2(A) JE(%) JE(A) MMR2(%) MMR2(B) Q#3(A) JE(%) JE(A) MMR2(%) MMR2(B) Q#4(A) JE(%) JE(A) MMR2(%) MMR2
1จันทบุรี--------------------------
2ตราด--------------------------
3ฉะเชิงเทรา--------------------------
4ปราจีนบุรี--------------------------
5สมุทรปราการ--------------------------
6สระแก้ว--------------------------
7ชลบุรี--------------------------
8ระยอง--------------------------
  000.0000.000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.00
29 กันยายน 2566 00:47 น. (Process Time: 0.43 Sec.) 48,499

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by