ร้อยละของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE, MMR2 รายไตรมาส

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ร้อยละของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE, MMR2 รายไตรมาส เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2564

รวมทั้งปี ไตรมาศ 1 ไตรมาศ 2 ไตรมาศ 3 ไตรมาศ 4
#จังหวัด(B)(A) JE(%) JE(A) MMR2(%) MMR2AVG(B) Q#1(A) JE(%) JE(A) MMR2(%) MMR2(B) Q#2(A) JE(%) JE(A) MMR2(%) MMR2(B) Q#3(A) JE(%) JE(A) MMR2(%) MMR2(B) Q#4(A) JE(%) JE(A) MMR2(%) MMR2
1จันทบุรี11100.001100.00100.0000-0-00-0-00-0-11100.001100.00
2ฉะเชิงเทรา22100.002100.00100.0011100.001100.0000-0-00-0-11100.001100.00
3สมุทรปราการ11100.001100.00100.0000-0-00-0-00-0-11100.001100.00
4ชลบุรี55100.005100.00100.0022100.002100.0000-0-22100.002100.0011100.001100.00
5ปราจีนบุรี111090.911090.9190.9133100.003100.005480.00480.0033100.003100.0000-0-
6สระแก้ว4,1703,32179.643,36080.5880.111,1661,02387.741,04289.3793979784.8882387.6592877983.9479585.671,13772263.5070061.57
7ระยอง3266.67266.6766.6711100.001100.0000-0-11100.001100.00100.0000.00
8ตราด1,52660339.5260639.7139.6140425964.1128670.7935422262.7122563.563429527.789226.90426276.3430.70
  5,7193,94584.593,98784.7384.661,5771,28968.981,33570.021,2981,02328.451,05228.901,27688051.4789351.571,56875358.7370757.78
23 กันยายน 2564 00:07 น. (Process Time: 0.49 Sec.) 24,311

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by