ร้อยละของเด็กอายุครบ 2 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP4,OPV4,JE รายไตรมาส

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ร้อยละของเด็กอายุครบ 2 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP4,OPV4,JE รายไตรมาส เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2564

รวมทั้งปี ไตรมาศ 1 ไตรมาศ 2 ไตรมาศ 3 ไตรมาศ 4
#จังหวัด(B)(A) DTP4(%) DTP4(A) OPV4(%) OPV4(A) JE(%) JEsum_coverage(B) Q#1(A) DTP4(%) DTP4(A) OPV4(%) OPV4(A) JE(%) JE(B) Q#2(A) DTP4(%) DTP4(A) OPV4(%) OPV4(A) JE(%) JE(B) Q#3(A) DTP4(%) DTP4(A) OPV4(%) OPV4(A) JE(%) JE(B) Q#4(A) DTP4(%) DTP4(A) OPV4(%) OPV4(A) JE(%) JE
1ระยอง11100.001100.001100.00100.0000-0-0-11100.001100.001100.0000-0-0-00-0-0-
2ปราจีนบุรี22100.002100.002100.00100.0000-0-0-11100.001100.001100.0011100.001100.001100.0000-0-0-
3สระแก้ว3,8813,26884.213,24683.643,48289.7285.851,07197591.0497490.941,00693.9391682990.5082089.5282790.2892781587.9281187.4982188.5796764967.1164166.2982885.63
4ตราด1,47573649.9073349.691,11575.5958.4040232280.1032079.6032280.1036728276.8428276.8428577.6635912935.9312835.6526072.4234730.8630.8624871.47
5ฉะเชิงเทรา100.0000.001100.0033.3300-0-0-00-0-0-00-0-0-100.0000.001100.00
6จันทบุรี100.0000.0000.000.0000-0-0-00-0-0-00-0-0-100.0000.0000.00
7ชลบุรี100.0000.0000.000.0000-0-0-00-0-0-00-0-0-100.0000.0000.00
8สมุทรปราการ------------------------------------
  5,3624,00741.763,98241.674,60158.1647.201,4731,29721.391,29421.321,32821.751,2851,11345.921,10445.801,11445.991,28794527.9894027.891,08232.621,3176528.506448.391,07732.14
23 กันยายน 2564 00:03 น. (Process Time: 0.62 Sec.) 38,329

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by