การคัดกรองเบาหวาน ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

การคัดกรองเบาหวาน ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

15-34 ปี 35-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
#จังหวัดBA%BA%BA%%ความครอบคลุมรวม
1จันทบุรี----------
2ตราด----------
3ฉะเชิงเทรา----------
4ปราจีนบุรี----------
5สระแก้ว----------
6สมุทรปราการ----------
7ชลบุรี----------
8ระยอง----------
  000.00000.00000.000.00
27 มีนาคม 2566 05:22 น. (Process Time: 0.22 Sec.) 26,249

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by