การคัดกรองเบาหวาน ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

การคัดกรองเบาหวาน ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567

15-34 ปี 35-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
#จังหวัดBA%BA%BA%%ความครอบคลุมรวม
1ระยอง----------
2จันทบุรี----------
3ตราด----------
4ฉะเชิงเทรา----------
5ปราจีนบุรี----------
6สระแก้ว----------
7สมุทรปราการ----------
8ชลบุรี----------
  000.00000.00000.000.00
6 ธันวาคม 2566 05:25 น. (Process Time: 0.26 Sec.) 32,172

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by