การคัดกรองเบาหวาน ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

การคัดกรองเบาหวาน ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2565

15-34 ปี 35-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
#จังหวัดBA%BA%BA%%ความครอบคลุมรวม
1สระแก้ว----------
2สมุทรปราการ----------
3ชลบุรี----------
4ระยอง----------
5จันทบุรี----------
6ตราด----------
7ฉะเชิงเทรา----------
8ปราจีนบุรี----------
  000.00000.00000.000.00
28 กันยายน 2565 22:55 น. (Process Time: 0.26 Sec.) 24,073

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by