การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567

15-34 ปี 35-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
#จังหวัดBA%BA%BA%%ความครอบคลุมรวม
1สมุทรปราการ----------
2ชลบุรี----------
3ระยอง----------
4จันทบุรี----------
5ตราด----------
6ฉะเชิงเทรา----------
7ปราจีนบุรี----------
8สระแก้ว----------
  000.00000.00000.000.00
2 ธันวาคม 2566 18:56 น. (Process Time: 0.19 Sec.) 37,017

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by