การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567

15-34 ปี 35-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
#จังหวัดBA%BA%BA%%ความครอบคลุมรวม
1จันทบุรี----------
2ฉะเชิงเทรา----------
3ชลบุรี----------
4ตราด----------
5ปราจีนบุรี----------
6ระยอง----------
7สมุทรปราการ----------
8สระแก้ว----------
  000.00000.00000.000.00
2 ธันวาคม 2566 18:14 น. (Process Time: 0.25 Sec.) 37,011

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by