การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567

15-34 ปี 35-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
#จังหวัดBA%BA%BA%%ความครอบคลุมรวม
1สระแก้ว----------
2สมุทรปราการ----------
3ชลบุรี----------
4ระยอง----------
5จันทบุรี----------
6ตราด----------
7ฉะเชิงเทรา----------
8ปราจีนบุรี----------
  000.00000.00000.000.00
2 ธันวาคม 2566 18:42 น. (Process Time: 0.21 Sec.) 37,014

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by