การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

15-34 ปี 35-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
#จังหวัดBA%BA%BA%%ความครอบคลุมรวม
1สมุทรปราการ----------
2ชลบุรี----------
3ระยอง----------
4จันทบุรี----------
5ตราด----------
6ฉะเชิงเทรา----------
7ปราจีนบุรี----------
8สระแก้ว----------
  000.00000.00000.000.00
30 กันยายน 2566 12:39 น. (Process Time: 0.22 Sec.) 34,613

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by