การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

15-34 ปี 35-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
#จังหวัดBA%BA%BA%%ความครอบคลุมรวม
1จันทบุรี----------
2ตราด----------
3ฉะเชิงเทรา----------
4ปราจีนบุรี----------
5สระแก้ว----------
6สมุทรปราการ----------
7ชลบุรี----------
8ระยอง----------
  000.00000.00000.000.00
10 มิถุนายน 2566 01:51 น. (Process Time: 0.22 Sec.) 32,060

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by